Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Budowa Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy

18/01/2016

BUDUJEMY KAPUCYŃSKI OŚRODEK POMOCY w Roku Miłosierdzia

Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele Fundacji Kapucyńskiej,

„Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2) przypomina Ewangelia w trwającym obecnie ogłoszonym przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. To właśnie Papież Franciszek przywrócił nadzieję najsłabszym i przypomniał, że świat nie tylko składa się z tych, którzy dobrze się mają. Po wielokroć powtarza, że Kościół to szpital polowy, to ratowanie ludziom życia, troska o ubogich i potrzebujących. To ratowanie życia musi jednak zacząć się już dziś: od szacunku, słuchania, budowania relacji a przede wszystkim od przezwyciężania obojętności.

Świadectwo chrześcijańskie musi być konkretne, słowa bez przykładu są puste – podkreśla Papież Franciszek, dlatego Fundacja Kapucyńska, która już od 5 lat pomaga osobom bezdomnym w sposób fizyczny, psychiczny i duchowy chce w tym szczególnym roku – Roku Miłosierdzia zrealizować projekt wsparcia budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy („Jadłodajnia na Miodowej” – Budynek Socjalny dla Działalności Charytatywno-Opiekuńczej).

Chcemy wybudować nową Jadłodajnię dla potrzebujących, dla osób ubogich i bezdomnych, która zastąpi starą funkcjonującą od 20 lat w XVII wiecznych podziemiach Kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie. Chcemy aby Kapucyński Ośrodek Pomocy był miejscem w którym będziemy mądrze pomagać w godnych warunkach i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Kapucyński Ośrodek Pomocy będzie oferować:

– pomoc doraźną: wydawanie posiłków, punkt wydawania odzieży, punkt medyczną;

– pomoc socjalną: wsparcie w uzyskaniu ubezpieczenia, zasiłku, lokalu socjalnego;

– pomoc indywidualną: asystowanie osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez instytucję wolontariusza (projekt „Anioł w Warszawie).

Zaplanowana inwestycja ma służyć prowadzonej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów działalności dobroczynnej. Założono powstanie kuchni dla wydawania 300 posiłków dziennie wraz z zapleczem i magazynami do gromadzenia żywności, jadłodajni na 50 miejsc dla spożywania posiłków, zaplecza socjalnego i psychoterapeutycznego.

Aktualnie Bracia Mniejsi Kapucyni razem z 80 wolontariuszami każdego dnia wydaja przy ul. Miodowej około 200 posiłków ale w bardzo skromnych i trudnych warunkach.

Pomoc, którą chcemy świadczyć jest niezbędna aby podnosić „złamanych na duchu” naszych podopiecznych. Historie ich życia są złożone i trudne dlatego wierzymy, że to Pan Bóg opatrzy ich rany ale my chcemy pomóc Mu je przewiązywać. Bo osoby bezdomne odczuwają głód nie tylko fizyczny ale także duchowy. Potrzebują naszej miłości, ciepła, rozmowy, obecności nie oceniającej, ale towarzyszącej.

Mamy nadzieję, że nowa Jadłodajnia – Kapucyński Ośrodek Pomocy, będzie dla nich miejscem gdzie oprócz konkretnej pomocy i gorącej strawy będą mogli choć na chwilę odpocząć od codziennej walki o przetrwanie i zaczerpnąć siły by iść dalej. Chcemy dać im nadzieję, że nigdy nie jest za późno aby zacząć wszystko od nowa. By zacząć nowe, lepsze życie.

Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie duchowe i materialne naszego projektu, wierząc, że dzieląc się z innymi doskonalimy się w miłości, z której kiedyś będziemy rozliczani. Bo tylko ona tak naprawdę liczy się w ostatecznym rozrachunku.

„Bo byłem głodny a daliście Mi jeść, byłem spragniony a daliście Mi pić, byłem przybyszem a przyjęliście Mnie, byłem nagi a przyodzialiście Mnie…” (Mt 25, 40).

Za każde wsparcie, otwarte serce i najmniejszy gest dobroci jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni.

 

Z wdzięcznością i modlitwą

Prezes Fundacji Kapucyńskiej

Marek Seretny

KOP-slider

e2