Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Życzenia Wielkanocne A.D. 2017

13/04/2017

Drodzy Przyjaciele, Darczyńcy
i Wolontariusze Fundacji Kapucyńskiej!

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne życzenia świąteczne, aby Zmartwychwstały Pan błogosławił Wam we wszystkim, do czego Was powołuje.

Korzystając z tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy podjęli się i wytrwali w 40 godzinnym poście, dziękuję także za modlitwę w intencjach naszych podopiecznych w ramach akcji „Bez i Domnych Szturm do Nieba” oraz jałmużnę.

Marek Seretny
Prezes Fundacji Kapucyńskiej3-Wjazd-Synaj