Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Nadejda lepsze dni_Magdalena Pastuszak

06.05.2017