Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

12.22.2017