Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Darczyńcy

Wszelkie zebrane do tej pory środki, to dar ludzi dobrej woli i pięknie za nie dziękujemy.