Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Partnerzy

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO Koło Warszawskie nr 5

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT

 

 

 

 

Radio Warszawa

 

Krzysztof Wierzbowski

 

misje kapucyńskie

 

Misje Kapucyńskie