Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

CSR

Odpowiedzialny biznes to sposób prowadzenia firmy, w którym organizacja bierze odpowiedzialność za wpływ jaki jej działalność ma na pracowników, klientów, społeczności oraz środowisko naturalne. Działania CSR sprzyjają zwiększeniu lojalności konsumentów i interesariuszy, poprawiają relację ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszą poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtują pozytywny wizerunku firmy.

Możemy pomóc Twojej firmie we wdrożeniu programu CSR. Z uwagi na posiadane zasoby i podejmowane przez nas inicjatywy istnieje możliwość nawiązania współpracy w ramach realizacji programu wolontariatu pracowniczego.

Darowizna umożliwi Twojej firmie, w prosty sposób, włączenie się w pomoc naszym podopiecznym.

Payroll (program składki pracowniczej) jest efektywną formą wspierania celów społecznych wybranych przez Twoją firmę i jej pracowników, a jednocześnie narzędziem integracji zespołu firmy.

W ramach CSR współpracujemy z małymi przedsiębiorstwami jak i z dużymi korporacjami. Naszymi dotychczasowymi partnerami były takie firmy jak: Piekarnia Cukiernia AK Otrębusy, Coca-Cola Poland, Strauss Cafe Poland, Cemex Polska.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@fundacja-kapucynska.org