Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Alicja Szuba

Stanowisko: Koordynator projektów Adres e-mail: a.szuba@fundacja-kapucynska.org