Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Karolina Lewczuk

Stanowisko: Koordynator wolontariatu Adres e-mail: k.lewczuk@fundacja-kapucynska.org