Centrum Wsparcia Psychologicznego „Miodowa”

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA BEZDOMNYCH

Pierwsze warsztaty odbyły się w 2009 r., skierowane zostały do osób o statusie bezdomnych lub mających problemy bytowe. Uczestnicy to zawsze osoby na co dzień korzystające z Jadłodajni Braci Kapucynów i/lub innej formy pomocy społecznej.

Niedawno zakończył się IV cykl warsztatów tym razem o charakterze grupy wsparcia. Związane to jest z podjęciem przez kilku beneficjentów legalnej pracy zarobkowej. Grupa będzie miała na celu wspieranie osób już pracujących, ale także motywowanie tych, którzy w przyszłości także chcieliby podjąć pracę.

Głównym celem warsztatów jest praca nad nabywaniem i zwiększeniem kompetencji społecznych, integracją społeczną os. bezdomnych, podnoszeniem wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami, przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami umiejętności interpersonalnymi oraz zasadami efektywnej komunikacji, poznają różne strategie rozwiązywania problemów, maja okazję czynnie przećwiczyć nabyte umiejętności, udzielać sobie wzajemnie wsparcia oraz wymieniać doświadczenia.
Indywidualne spotkania z psychologiem mają na celu nawiązanie kontaktu z osoba bezdomną, udzielanie wsparcia a podczas kolejnych spotkań nakreślenie celu dalszej pracy, ze szczególnym naciskiem na rozpoznanie zasobów własnych i motywacji potrzebnych do jego realizacji.
Dalekosiężnym założeniem całego projektu jest przezwyciężanie barier: psychologicznych, społecznych i zawodowych grupy osób, do których jest on kierowany.

Osoby prowadzący warsztaty:

Agnieszka BOCHENEK, psycholog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna oraz Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii PTP. Od 2006 r. pracuje z osobami chorymi psychicznie prowadząc treningi umiejętności społecznych, warsztaty oraz świadcząc szeroko rozumiana pomoc psychologiczną.  Współpracuje z ośrodkiem rozwoju osobistego prowadząc psychoterapie indywidualną oraz warsztaty rozwojowe. W pracy zawodowej skupia się na pomocy osobom dorosłym.

Agnieszka KRÓLIKOWSKA, terapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie terapeuta zajęciowy w fundacji dla osób niepełnosprawnych. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi (na oddziale psychiatrycznym oraz w środowisku funkcjonowania jako terapeuta środowiskowy). W pracy zawodowej skupia się na pracy z osobami dorosłymi i ich rodzinami.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.