Kapucyński Ośrodek Pomocy na Miodowej

Pierwszym głównym celem działalności Fundacji Kapucyńskiej jest zorganizowanie wsparcia budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy na Miodowej, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie.  Każdy z nas może wesprzeć budowę dowolna sumą.

Ideą Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy jest świadczenie kompleksowej pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym w oparciu o przyjazne środowisko wsparcia, istniejące wokół klasztoru Braci Kapucynów. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych. Zastąpi ona jadłodajnię, która funkcjonuje od 20 lat w XVII wiecznych podziemiach kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Miodowej.

e2

Kapucyński Ośrodek Pomocy na Miodowej oferować będzie:

• pomoc doraźną:

• wydawanie posiłków, punkt medyczny, punkt wydawania odzieży,

• pomoc socjalną: wsparcie w uzyskaniu ubezpieczenia, zasiłku, lokalu socjalnego,

• pomoc indywidualną: asystowanie osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez instytucję wolontariusza – Anioła (projekt „Anioł w Warszawie”),

• pomoc psychoterapeutyczną: warsztaty dla bezdomnych, grupowa terapia małżeństw.

Historia kuchni dla ubogich w klasztorze Kapucynów na Miodowej – w warszawskim klasztorze Kapucynów idea zorganizowanej pomocy ubogim sięga roku 1918. Wtedy to do odzyskanego klasztoru przybył błogosławiony Anicet Kopliński nazywany później „Warszawskim Jałmużnikiem”. Podjął on posługę duszpasterską i służbę najuboższym ludziom stolicy. Codziennie udawał się na kwestę dla swoich ubogich, co dawało mu kontakt z różnymi ludźmi, których zjednywał sobie przez swą prostotę i otwartość. Zebranymi darami wspierał kuchnię dla ubogich prowadzoną przez III Zakon na Annopolu oraz dostarczał na furtę gdzie bracia zajmowali się rozdawaniem darów dla potrzebującej ludności.

Aktualnie Bracia Mniejsi Kapucyni razem z 80 wolontariuszami, każdego dnia w ciągu praktycznie całego roku wydają na ul. Miodowej, w bardzo skromnych i trudnych warunkach ok. 300 posiłków. Wolontariusze to głównie osoby z Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5, związanego z Jadłodajnią od jej początku. Oprócz pomocy żywieniowej, Bracia Kapucyni prowadzą działania zmierzające do wychodzenia osób z bezdomności. Jadłodajnia prowadzona jest w podziemiach klasztoru, gdzie wolontariusze przenoszą zupę z kuchni w 50 litrowych pojemnikach, mając do pokonania strome schody.

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Kapucyńskiej w części graniczącej z sąsiednimi posesjami posiada jeszcze skrawek ziemi ze starymi zabudowaniami, na którym możliwe jest wybudowanie Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy.

Podjęte zostały odpowiednie kroki, aby zrealizować przedsięwzięcie:

• Powołano Fundację Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego.

• Fundacja Kapucyńska wraz z UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce) powołała partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności.

• Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z odpowiednimi urzędami miasta stołecznego Warszawy w tym ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, w których uzyskano poparcie inicjatywy.

• Rozpoczęta została marketingowa kampania społeczna mająca za zadanie zwrócenie uwagi na problem bezdomności i ubóstwa a w rezultacie zebranie potrzebnych funduszy na budowę.

• Do inicjatywy przyłączają się różne środowiska – przykładem mogą być znani polscy aktorzy jak Radosław Pazura, Fundator Fundacji kapucyńskiej.

• Aktywnie ideę budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy na Miodowej wspierają dziennikarze z wielu stacji TV, radiowych oraz pism i magazynów zarówno Katolickich jak i świeckich.

• Ideę wsparli również architekci – wykonano potrzebną wstępną dokumentację:

Założenia programowo – przestrzenne: zaplanowana inwestycja ma służyć prowadzonej przez zakon działalności dobroczynnej. Założono powstanie kuchni dla wydawania 300 posiłków dziennie wraz zapleczem i magazynami do gromadzenia żywności, jadłodajni na 50 miejsc dla spożywania posiłków, zaplecza socjalnego i psychoterapeutycznego.

Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna: projektowana zabudowa ukształtowana tak, aby dziedzińcowi nadać formę prostokąta. Budynek w części przykryty dachami o spadku takim jak w obiektach istniejących. Wejście główne dla korzystających z Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy od strony ul. Kapucyńskiej – Al. Solidarności wejściem na załamaniu muru (od strony podwórka Min. Zdrowia i Hipoteki). Dostawa towarów i odbiór odpadków z dziedzińca. Wejście dla personelu, do części gospodarczej oraz zakrystii również od strony dziedzińca.

Ze względu na przeznaczenie projektowana zabudowa stanowi zespół wielofunkcyjny. Podpiwniczenie przeznaczone na część magazynową Jadłodajni z chłodniami, magazynem opakowań, pomieszczeniem technicznym. Projektowane piwnice połączone z podpiwniczeniem istniejącej zabudowy. Przygotowalnia owoców i warzyw w piwnicy połączona z kuchnią na parterze i magazynkiem odpadów dwoma windami towarowymi. Towary i produkty dostarczane dźwigiem towarowo-osobowym z poziomu parteru z pomieszczenia przedmagazynu. Kuchnia z ciągami technologicznymi przygotowania potraw i kuchnią gorącą. Dostawa produktów z magazynu podręcznego oraz windą z przygotowalni w piwnicy.

Gotowe produkty do spożycia wydawane z wydawalni połączonej szafą przelotową ze zmywalnią. Magazyn odpadków dostępny z węzła zbierającego wszystkie odpadki poprodukcyjne i zmywalni i posiadający bezpośrednie wyjście na zewnątrz. W poziomie parteru pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy zatrudnionych w kuchni z szatnią i zapleczem sanitarnym. Na piętrze biuro, gabinet lekarski z ambulatorium, gabinet psychologa i salka terapeutyczna.

Aby zrealizować projekt budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy na Miodowej należy zebrać około 3 miliony złotych. Suma ta pozwoli w ciągu następnych dwóch lat wybudować budynek i wstępnie go wyposażyć, zarówno część kuchenno-jadalną jak i socjalno-terapeutyczną.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym projektu budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy na Miodowej prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa Citibank Handlowy nr konta: 96103000190109853000306564

Tytułem: Budowa Ośrodka Pomocy

Przy przelewach międzynarodowych przed numerem konta należy dopisać kod SWIFT: CITIPLPX oraz IBAN: PL 96103000190109853000306564

Koordynatorem projektu jest Karolina Lewczuk, w razie jakichkolwiek pytań, propozycji wsparcia i współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu: 797 907 148  lub e-mail: k.lewczuk@fundacja-kapucynska.org

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.