Warsztaty Fundacji Kapucyńskiej i UNDP

Fundacja Kapucyńska i UNDP Biuro Projektowe w Polsce, zorganizowały 9 i 16 listopada 2010 r. warsztaty w Teatrze Kamienica w Warszawie. Celem warsztatów było wypracowanie strategii współpracy pomiędzy organizacjami zainteresowanymi lokalnym partnerstwem na rzecz powrotu ludzi bezdomnych do społeczeństwa i na rynek pracy.

Uczestników przywitał dyrektor teatru Pan Emilian Kamiński, który w 2010 r. pełnił funkcję Ambasadora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podczas warsztatów przedstawiono działania Fundacji, UNDP, jak i ich wspólny projekt zawarcia lokalnego partnerstwa. Była również możliwość poznania warszawskich programów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej ludzi bezdomnych.  Wśród nich znalazł się program reintegracji bezdomnych wdrożony przez Stowarzyszenia Otwarte drzwi oraz przykład ekonomii społecznej – magazyn uliczny Wspak, dystrybuowany przez ludzi wykluczonych społecznie.

W wyniku burzy mózgów uczestników warsztatów powstało kilka kierunków działania, które spójnie połączone pozwolą kompleksowo wesprzeć osoby bezdomne skupione przy jadłodajni na ul. Miodowej, w procesie wychodzenia z bezdomności.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.