Zawiązanie partnerstwa na rzecz wychodzenia z bezdomności

Przedstawiciele Fundacji Kapucyńskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Biura Projektowego (UNDP), organizacji pozarządowych, firm i instytucji działających na rzecz rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej podpisali 16 grudnia 2010 r. deklarację partnerstwa na rzecz wychodzenia z bezdomności.

Swoje cele partnerzy zamierzają realizować działając w trzech głównych obszarach.

Pierwszym z nich będzie „Anioł w Warszawie” – program uzupełniający do indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności realizowanych np. w schroniskach. Jego idea narodziła się w klasztorze Braci Kapucynów, przy ul. Miodowej gdzie od kilkunastu lat działa Jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebujących. Obecnie zgłasza się do niej około 300 osób dziennie.

Niektórzy korzystając z pomocy wykazują chęć współpracy i podejmują działania zmierzająca do poprawy własnej sytuacji. Uczestniczą w spotkaniach z psychologami oraz włączają się w kapucyńskie inicjatywy jak np. pomoc powodzianom w Wilkowie czy pilnowanie porządku podczas Orszaku Trzech Króli w 2010 r. Program „Anioł w Warszawie” ma na celu zwiększenie motywacji osób bezdomnych do podejmowania działań aktywizujących ich społecznie oraz zawodowo.”

Anioł nie będzie psychologiem, ani pracownikiem socjalnym, ani nawet streetworkerem. Będzie takim towarzyszem, osobą, która wspiera bezdomnego od strony ludzkiej” – mówi br. Piotr Wardawy z Fundacji Kapucyńskiej. Zadaniem „Anioła” będzie również pośredniczenie między poszczególnymi partnerami i specjalistami. „Anioły” będą rekrutowane spośród wolontariuszy, którzy współpracują z Jadłodajnią Miodowa oraz innych ochotników, którzy spełnią określone warunki.

Drugim obszarem działania partnerów będzie uruchomienie spółdzielni socjalnej bądź innego przedsiębiorstwa społecznego, w którym bezdomni mogliby znaleźć zatrudnienie.

A trzecim – aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i wsparcie w powrocie na rynek pracy. Program ten będzie realizowany głównie przez firmę Randstad zajmującą się doradztwem personalnym i pracą tymczasową. W chwili podpisania partnerstwa firma zatrudniała trzech bezdomnych, dwóch z nich dzięki zarabianym pieniądzom jest na etapie poszukiwania mieszkania do wynajęcia.

Kierunki działania Grupy Partnerskiej zostały opracowane m.in. podczas dwudniowych warsztatów w Teatrze Kamienica. Obecnie Grupa Partnerska liczy 6 instytucji: Fundacja Kapucyńska im. Aniceta Koplińskiego, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce, Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor, Randstad sp. z o.o., Fundacja Czynnej Filantropii SATORIS, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT. Obecnie trwają rozmowy nad poszerzeniem partnerstwa o Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.