• Fundacja Kapucyńska
  • im. bł. Aniceta Koplińskiego
  • ul. Kapucyńska 4
  • 00-245 Warszawa

Warsztaty z doradztwa zawodowego dla osób bezdomnych

W dniu 17 maja 2011r. podopieczni naszej fundacji zakończyli  warsztaty z doradztwa zawodowego. Były one elementem działań podejmowanych w ramach partnerstwa na rzecz wychodzenia z bezdomności.

Warsztaty zostały zainicjowane i zrealizowane przez trenerów z agencji pracy tymczasowej Randstad, która jako partner wspiera Fundację w aktywizacji zawodowej osób bezdomnych.

 

 

Na przestrzeni 2 miesięcy uczestnikom warsztatów zostały przybliżone poniższe tematy:

• Gdzie i jak szukać pracy
• Pierwsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• Rozmowa w sprawie pracy
• Pisanie CV
• Prawo pracy
• Jak się zmotywować

Osoby bezdomne aktywnie brały udział w ćwiczeniach warsztatowych, pisząc CV, dokonując autoprezentacji czy promocji swojej osoby.

Na ostatnim spotkaniu uczestnicy nie ukrywali smutku z powodu zakończenia warsztatów, ale nie zapomnieli serdecznie podziękować trenerom za ich przychylność i zaangażowanie.

Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności zmotywują uczestników do podejmowania prób znalezienia pracy, jak i ułatwią im poruszanie się na rynku pracy.

 

fun_kap

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *