Rozdaliśmy bezdomnym już 925 nieśmiertelników

Przywracanie tożsamości trwa. Lista chętnych wciąż rośnie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe. Dzięki Wam możemy wybijać kolejne nieśmiertelniki.

15 kwietnia 2011 r. na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych dla osób bezdomnych pt. „Bezdomny ma imię”, w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej 13 w Warszawie, rozdano pierwsze nieśmiertelniki.

Dla bezdomnych była to  chwila pełna radości i głębokiego wzruszenia…

Bezdomność jest wyjątkowego rodzaju samotnością, a im jest starsza tym bardziej dokuczliwa. Starość bezdomnego jest szczególnie bolesna w poczuciu ogromnego osamotnienia.

Najtrudniejszym momentem jest czas umierania bezdomnego. Czy to na ulicy, w kanale, czy w łóżku szpitalnym – jest ciągle, przeraźliwie samotny.

Nieśmiertelnik będzie poskromieniem odrzucenia i opuszczenia.

W przypadku nagłej śmierci bezdomnego, nieśmiertelnik pozwoli ustalić jego tożsamość. Widnieć na nim będzie adres Jadłodajni na Miodowej prowadzonej przez Braci Kapucynów. Oznaczony on zostanie międzynarodowym skrótem ICE (ang. in case of emergency, pol. w nagłym wypadku). Dzięki temu bezdomny nie zostanie pochowany bezimiennie.

Nieśmiertelniki dla bezdomnych to forma przypomnienia im o nieśmiertelności, że jest przygotowane nowe, lepsze życie. Tam już nie będzie bezdomności, a każdy znajdzie swój własny dom.

Nieśmiertelniki pomogą utworzyć duchową więź bezdomnego z Kościołem Braci Mniejszych Kapucynów. Mają one przypominać, że tu jest ich duchowy dom, gdzie ktoś o nich pamięta i modli się za nich.

Wybite na nieśmiertelniku hasło: „Jezu zbaw mnie” – ma nauczyć bezdomnego, do kogo zawołać (gdy będzie umierał), aby móc usłyszeć: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Łk 23,42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

PODARUJ NIEŚMIERTELNIK BEZDOMNEMU

Bezdomny ma imię

Imię bezdomnego nie pozwoli na to, żeby o nim zapomniano. Zadbaj o jego imię po śmieci.

Bezdomny ma serce

Bezdomne serce stale szuka domu. Możesz mu pomóc znaleźć dom dla serca. Możesz powiedzieć bezdomnemu, że nie jest sam. Możesz użyczyć mu trochę swojej pamięci, kawałek miejsca w sercu.

Bezdomny ma duszę

Przypomnij mu o nieśmiertelności jego duszy. Przypomnij mu o obietnicy, że w domu Boga jest mieszkań wiele.

 

Zachęcamy do wsparcia naszej akcji.

Koszt nieśmiertelnika to 15 zł.

Fundacja Kapucyńska
im. bł. Aniceta Koplińskiego
ul. Kapucyńska 4
00-245 Warszawa

Bank: Citibank Handlowy
Konto: 96103000190109853000306564
Tytułem: Nieśmiertelniki

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.