Szkolenie UNDP dla naszych wolontariuszy

9 marca 2013 r. Fundacja Kapucyńska wraz z Biurem UNDP w Polsce, zorganizowała szkolenie dla wolontariuszy biorących udział w Projekcie „Anioł w Warszawie”.

Projekt polega na szkoleniu asystentów osoby bezdomnej, którzy pomagają osobom bezdomnym w powrocie do normalnego życia. Głównym zadaniem wolontariuszy jest sprawienie, aby osobom bezdomnym „zachciało się chcieć”. Aktualnie mamy już sześciu Aniołów, ale ciągle prowadzimy nabór. Projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób bezdomnych, szybko docierają do nich informacje o znajomych z ulicy, którym udało się znaleźć pracę, wynająć pokój, jednym słowem odbić się od dna.

Szkolenie wolontariuszy odbywa się cyklicznie. Tym razem jego celem było zwiększenie kompetencji komunikacyjnych wolontariuszy, nabycie wiedzy dotyczącej konstruktywnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz lepsze poznanie siebie jako osób pracujących z bezdomnymi. Szkolenie poprowadziły Agnieszka Bochenek (psycholog) oraz Agnieszka Królikowska (terapeuta). Są one związane z Jadłodajnią na Miodowej od pięciu lat. Doskonale znają więc realia w jakich poruszają się wolontariusze.

Wsparcie psychologa jest niezbędne w tak trudnej tematyce, jaką jest wychodzenie z bezdomności. Każdy bowiem uczestnik projektu potrzebuje indywidualnego poznania jego potrzeb i ukierunkowania działań. Psycholog wspólnie z osobą bezdomną opracowują zatem Program Wychodzenia z Bezdomności. Anioł asystując swojemu podopiecznemu w realizacji wyznaczonych celów, również potrzebuje stałej współpracy z psychologiem. Jako często jedyna przyjazna w otoczeniu bezdomnego osoba, może być obciążany jego problemami i napięciami. Dlatego tak ważne jest mądre budowanie relacji Anioła z podopiecznym, służyć temu mają organizowane warsztaty i cykliczne spotkania z psychologiem.

Mamy nadzieję, że podejmowane szkolenia pozwolą naszym wolontariuszom jeszcze lepiej realizować założenia projektu. Dzięki temu kolejne osoby bezdomne otrzymają wsparcie i być może uda się powrócić im do normalnego życia.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.