Każdy 1% wsparcia pomaga nam mądrze pomagać na 100%

1% podatku – bezdomni liczą na Twoje wsparcie!

Dlaczego warto wesprzeć Fundację Kapucyńską przekazując na jej rzecz 1% podatku?

Fundacja w sposób ciągły i efektywny udziela pomocy osobom bezdomnym, chorym i cierpiącym. Jednym z głównych celów jej działalności jest wspieranie budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy na ul. Miodowej w Warszawie (więcej o projekcie w zakładce…). W roku bieżącym Fundacja obchodzi swoje pięciolecie – ustanowiona została 21 września 2010 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego w grudniu, kilka miesięcy później. „Kapucyni z Miodowej” wspomagają osoby potrzebujące od prawie stu lat, kiedy to w roku 1918 do klasztoru przybył błogosławiony Anicet Kopliński (patron Fundacji), włączając się czynnie w służbę bezdomnym i potrzebującym. Nie bez powodu nazywany był „opiekunem ubogich”.

Długoletnia działalność Braci Mniejszych oraz sam styl życia i reguła Zakonu stanowią wyraźne i jasne potwierdzenie szlachetności oraz prawości postawy tak Braci Kapucynów, jak i całego środowiska otaczającego klasztor i Fundację. Swoistej mądrości i miłości w sposobie pomocy najuboższym, którzy zachęcani są do prób odnalezienia właściwej ścieżki życiowej, wspomagani w procesie wychodzenia z bezdomności, a także aktywizowani do podejmowania pozytywnych działań w zakresie postrzegania siebie, budowania poczucia własnej wartości i godności, nawiązywania znajomości i więzi z innymi, a przede wszystkim do niepoddawania się w momencie trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i psychicznej. Ponadto, w sposób systematyczny podejmowane są działania mające na celu uświadamianie istnienia problemu społecznego jaki stanowią ubóstwo i bezdomność, uwrażliwianie na potrzeby (nie tylko materialne ale przede wszystkim psychiczne, duchowe i emocjonalne) drugiego człowieka, zachęcanie do aktywności na rzecz osób ubogich. Jest to kompleksowe działanie na rzecz potrzebujących i bezdomnych, stanowiących priorytet aktywności Braci Kapucynów, którzy, złożywszy ślub ubóstwa, współcierpią i empatyzują się z potrzebującymi, realnie im służąc.

Dzieło pomocy ubogim opiera się na wsparciu darczyńców oraz pracy rąk ludzi dobrej woli. Każdy pozytywny gest stanowi istotną cegiełkę w wielkim projekcie pomocy. Kapucyński Ośrodek Pomocy tworzą ludzie. Tak modlitwą, pracą, jak i wsparciem materialnym. Przekazanie 1% podatku stanowi znaczący wkład w proces budowy KOP-u, inicjatywy tak ważnej i oczekiwanej. Ośrodek ten dałby szansę i nadzieję wielu osobom, tak na gruncie pomocy doraźnej, jak i środowiskowej, indywidualnej czy socjalnej. W chwili obecnej, skromne warunki lokalowe i logistyczne Zakonu utrudniają pomoc na większą skalę, a także podstawowe czynności, takie jak choćby transport 50-litrowych pojemników z zupą z kuchni do jadłodajni, co wymaga pokonywania szeregu stromych schodów.

Zachęcamy do pomocy. Jeśli każdy założy, że pomogą inni – nie zdziałamy nic. Bezdomni, chorzy i ubodzy zasługują na wsparcie, miłość oraz uwagę.

ZAUWAŻ ABY POMÓC

Nie wolno przechodzić obojętnie. Musimy zatrzymać się obok cierpiącego, bez względu na to, kim jest. To dar z nas samych. (Jan Paweł II)

Anna Sajkowska

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.