Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Alleluja!

01/04/2018

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!!! Radujmy się bracia i siostry!

Dziękujemy, że zauważacie Go w ludziach najsłabszych, odtrąconych, niechcianych, nieumiejętnych, pogubionych….