Działania Fundacji Kapucyńskiej w czasie epidemii

Od początku wprowadzeniu epidemii w Polsce nieprzerwanie działamy na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Sytuacja zmusiła nas do zmiany sposobu pomagania i szukania nowych metod rozwiązań i sposobów komunikacji oraz pomocy osobom najuboższym.

Od połowy marca współpracujemy z Mobilnym Punktem Poradnictwa, który codziennie zatrzymuje się na ośmiu przystankach w Warszawie i z niego rozdawane są paczki żywnościowe osobom najbardziej potrzebującym. Każdego dnia nasi Wolontariusze przygotowują dla nich 0k. 360 paczek.

Wszystkie te paczki przygotowujemy w Domu bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy, nasi Wolontariusze nieprzerwanie pracują przygotowując paczki oraz ciepły posiłek dla osób w kryzysie bezdomności, które odwiedzają nas każdego dnia. W tym trudnym czasie wszystkie posiłki, które przygotowujemy wydawane są w wersji „na wynos” i przekazywane w bezpiecznej odległości z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zalecanych na ten trudny czas.

Mimo niedogodności jakie codziennie odczuwamy jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc, którą otrzymujemy od Państwa, zarówno tą finansową, rzeczową, modlitewną. Stan epidemii łączy nas z wieloma instytucjami, którym nie jest obojętny los osób najbardziej potrzebujących. Nieustannie wspierają nas i współpracują z nami: Bank Żywności SOS w Warszawie, firma SuperDrob, Pan Tomasz Osuch i Fundacja Spełnionych Marzeń, Pan Wojciech Byśkiniewicz, Delikatesy „Niedźwiadek” i wielu innych.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.