ZOSTAŃ TRONEM UBOGICH

Aby zostać Patronem Ubogich nie trzeba dużo. Wystarczy wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby i chęć spełnienia tych potrzeb, podzielenia się cząstką, żeby zbliżyć ubogich do realizacji tych potrzeb.
Chcemy stworzyć społeczność patronów, z którymi będziemy dzielić się losem naszych podopiecznych.
Zostając Patronem Ubogich dokładnie wiesz na czyje potrzeby są przeznaczona Twoja darowizna.

kliknij tu -> ZOSTAŃ PATRONEM UBOGICH

Akcja ma na celu rozszerzenie działalności pomocy bezdomnym i ubogim. Patron Ubogich to pomoc indywidualna, konkretna, skierowana na konkretne potrzeby.
Za pośrednictwem portalu Patronite prowadzimy zbiórki na konkretne potrzeby konkretnych osób. Potrzeba każdej osoby będzie opisana w osobnym „celu”, który będzie określał kwotę danej potrzeby.
Na na naszej stronie prezentujemy Wam zdjęcia i historie a również zapotrzebowania ubogich, których potrzeby będziemy chcieli wspólnie spełnić. Jeśli zbiórka się zakończy – uda się zebrać konkretną kwotę, osoba potrzebująca jest „zdjęta” ze strony i dodajemy nową osobę. Prowadząc zbiórkę budujemy też społeczność pomagaczy, którzy będą mogli utożsamiać się z dziełem, których chcemy traktować jak część z nas.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.