Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda wyraziła swoje uznanie dla pracy Braci Kapucynów, przesłała list oraz dar w postaci przyłbic, które sama dla nas wykonała. Serdecznie dziękujemy Pierwszej Damie RP za pamięć i wyrażenie uznania dla pracy, którą wykonują Bracia Kapucyni.