Litania do Błogosławionego Aniceta Koplińskiego​

Litania do Błogosławionego Aniceta Koplińskiego


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki,

Błogosławiony Anicecie Kopliński, 

Błogosławiony Anicecie, pilnie słuchający Ewangelii,

Błogosławiony Anicecie, naśladujący Chrystusa w św. Franciszku,

Błogosławiony Anicecie, ubogi w duchu,

Błogosławiony Anicecie, wskazujący królestwo Boże życiem i słowem,

Błogosławiony Anicecie, bogaty łaską Bożą,

Błogosławiony Anicecie, zasmucony grzechem człowieka,

Błogosławiony Anicecie, dający pociechę duchową,

Błogosławiony Anicecie, łagodny i pokorny spowiedniku,

Błogosławiony Anicecie, podejmujący pokutę za innych,

Błogosławiony Anicecie, łaknący i spragniony sprawiedliwości,

Błogosławiony Anicecie, zostawiający sąd Bogu,

Błogosławiony Anicecie, miłosierny miłosierdziem Boga,

Błogosławiony Anicecie, zatroskany o każdego człowieka,

Błogosławiony Anicecie, patronie biednych na duszy i ciele,

Błogosławiony Anicecie, patrzący czystym sercem,

Błogosławiony Anicecie, służący Bogu w cierpiących,

Błogosławiony Anicecie, pamiętający o zmarłych,

Błogosławiony Anicecie, zabiegający o pokój,

Błogosławiony Anicecie, wprowadzający jedność między narodami,

Błogosławiony Anicecie, prześladowany za sprawiedliwość,

Błogosławiony Anicecie, miłujący nieprzyjaciół,

Błogosławiony Anicecie, synu Ojca, który jest w niebie,

Błogosławiony Anicecie, cierpiący udręki z Chrystusem,

Błogosławiony Anicecie, ofiaro złożona Bogu,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Módl się za nami, Błogosławiony Anicecie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.

Dobry Ojcze, Ty dałeś nam Błogosławionego Aniceta jako patrona ubogich oraz przykład umiłowania Chrystusa ukrzyżowanego. Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, abyśmy Twoją miłością kochali tych wszystkich, których stawiasz na drodze naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wejdź na nasze social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
TikTok
© 2022 Fundacja Kapucyńska. All rights reserverd.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,
w sierpniu Jadłodajnia bł. Aniceta Koplińskiego jest zamknięta.

Zapraszamy ponownie od dn. 1 września 2022 r.