• Fundacja Kapucyńska
  • im. bł. Aniceta Koplińskiego
  • ul. Kapucyńska 4
  • 00-245 Warszawa
Dorota Langiewicz
Opiekun punktu z odzieżą dla podopiecznych