Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Budujemy Dom bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika

Pierwszym głównym celem działalności Fundacji Kapucyńskiej jest zorganizowanie wsparcia budowy Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika na Miodowej, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie.

W Domu bł. Aniceta będziemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i mądrze pomagać ubogim i bezdomnym.

Zostań darczyńcą, wesprzyj budowę dowolną sumą!

Ideą Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika jest świadczenie kompleksowej pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym w oparciu o przyjazne środowisko wsparcia, istniejące wokół klasztoru Braci Kapucynów. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych. Zastąpi ona jadłodajnię, która funkcjonuje od 25 lat w XVII wiecznych podziemiach kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Miodowej.

 

Dom bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika oferować będzie:

• pomoc doraźną: wydawanie posiłków, punkt medyczny, punkt wydawania odzieży,

• pomoc socjalną: wsparcie w uzyskaniu ubezpieczenia, zasiłku, lokalu socjalnego,

• pomoc indywidualną: asystowanie osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez instytucję wolontariusza – Anioła (projekt „Anioł w Warszawie”),

• pomoc psychoterapeutyczną: punkt konsultacji psychologicznej, warsztaty dla bezdomnych.

Historia kuchni dla ubogich w klasztorze Kapucynów na Miodowej

W warszawskim klasztorze Kapucynów idea zorganizowanej pomocy ubogim sięga roku 1918. Wtedy to do odzyskanego klasztoru przybył błogosławiony Anicet Kopliński nazywany później „Warszawskim Jałmużnikiem”. Podjął on posługę duszpasterską i służbę najuboższym ludziom stolicy. Codziennie udawał się na kwestę dla swoich ubogich, co dawało mu kontakt z różnymi ludźmi, których zjednywał sobie przez swą prostotę i otwartość. Zebranymi darami wspierał kuchnię dla ubogich prowadzoną przez III Zakon na Annopolu oraz dostarczał na furtę gdzie bracia zajmowali się rozdawaniem darów dla potrzebującej ludności. Aktualnie Bracia Mniejsi Kapucyni razem z 80 wolontariuszami, każdego dnia w ciągu praktycznie całego roku wydają na ul. Miodowej, w bardzo skromnych i trudnych warunkach ok. 300 posiłków dziennie. Wolontariusze to głównie osoby z Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5, związanego z Jadłodajnią od jej początku. Oprócz pomocy żywieniowej, Bracia Kapucyni prowadzą działania zmierzające do wychodzenia osób z bezdomności. Jadłodajnia prowadzona jest w podziemiach klasztoru, gdzie wolontariusze przenoszą zupę z kuchni w 50 litrowych pojemnikach, mając do pokonania strome schody. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Kapucyńskiej w części graniczącej z sąsiednimi posesjami posiada jeszcze skrawek ziemi ze starymi zabudowaniami, na którym możliwe jest wybudowanie Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika.

Podjęte zostały odpowiednie kroki, aby zrealizować przedsięwzięcie:

• Powołano Fundację Kapucyńską im. bł. Aniceta Koplińskiego.

• Fundacja Kapucyńska wraz z UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce) powołała partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności (zakończone w 2014 r.).

• Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z odpowiednimi urzędami miasta stołecznego Warszawy w tym ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, w których uzyskano poparcie inicjatywy.

• Rozpoczęta została marketingowa kampania społeczna mająca za zadanie zwrócenie uwagi na problem bezdomności i ubóstwa a w rezultacie zebranie potrzebnych funduszy na budowę.

• Do inicjatywy przyłączają się różne środowiska – przykładem mogą być znani polscy aktorzy jak Radosław Pazura, Fundator Fundacji kapucyńskiej.

• Aktywnie ideę budowy Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika na Miodowej wspierają dziennikarze z wielu stacji TV, radiowych oraz pism i magazynów zarówno Katolickich jak i świeckich.

• Ideę wsparli również architekci – wykonano potrzebną wstępną dokumentację:

Założenia programowo – przestrzenne: zaplanowana inwestycja ma służyć prowadzonej przez zakon działalności dobroczynnej. Założono powstanie kuchni dla wydawania 300 posiłków dziennie wraz zapleczem i magazynami do gromadzenia żywności, jadłodajni na 90 miejsc dla spożywania posiłków, zaplecza socjalnego i psychoterapeutycznego.

Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna: projektowana zabudowa ukształtowana tak, aby dziedzińcowi nadać formę prostokąta. Budynek w części przykryty dachami o spadku takim jak w obiektach istniejących. Wejście główne dla korzystających z Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika od strony ul. Kapucyńskiej – Al. Solidarności wejściem na załamaniu muru (od strony podwórka Min. Zdrowia i Hipoteki). Dostawa towarów i odbiór odpadków z dziedzińca. Wejście dla personelu, do części gospodarczej oraz zakrystii również od strony dziedzińca. Ze względu na przeznaczenie projektowana zabudowa stanowi zespół wielofunkcyjny. Podpiwniczenie przeznaczone na część magazynową Jadłodajni z chłodniami, magazynem opakowań, pomieszczeniem technicznym. Projektowane piwnice połączone z podpiwniczeniem istniejącej zabudowy. Przygotowalnia owoców i warzyw w piwnicy połączona z kuchnią na parterze i magazynkiem odpadów dwoma windami towarowymi. Towary i produkty dostarczane dźwigiem towarowo-osobowym z poziomu parteru z pomieszczenia przedmagazynu. Kuchnia z ciągami technologicznymi przygotowania potraw i kuchnią gorącą. Dostawa produktów z magazynu podręcznego oraz windą z przygotowalni w piwnicy.

Gotowe produkty do spożycia wydawane z wydawalni połączonej szafą przelotową ze zmywalnią. Magazyn odpadków dostępny z węzła zbierającego wszystkie odpadki poprodukcyjne i zmywalni i posiadający bezpośrednie wyjście na zewnątrz. W poziomie parteru pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy zatrudnionych w kuchni z szatnią i zapleczem sanitarnym. Na piętrze biuro, gabinet lekarski z ambulatorium, gabinet psychologa i salka terapeutyczna.

Aby zrealizować projekt budowy Domu bł. Aniceta Koplińskiego Jałmużnika na Miodowej należy zebrać około 3 miliony złotych. Suma ta pozwoli w ciągu następnych dwóch lat wybudować budynek i wstępnie go wyposażyć, zarówno część kuchenno-jadalną jak i socjalno-terapeutyczną.

 Koordynatorem projektu jest Karolina Lewczuk, w razie jakichkolwiek pytań, propozycji wsparcia i współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu: 797 907 148 lub e-mail: k.lewczuk@fundacja-kapucynska.org