§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem sklepu o adresie elektronicznym https://fundacja-kapucynska.org/sklepik/ jest: Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kapucyńska 5, NIP: 525-24-97-847, Tel. 797 907 148, adres e-mail: biuro@fundacja-kapucynska.org
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
6. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta lub będą dostępne do odbioru osobistego, w ciągu 4 dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Fundacji.
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Sklep prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176)

 

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adresy dostępne na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy budzi ono uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila i jej przyjęcie przez sklep internetowy ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w pozycję Zakup.

 

§3
Płatności

1. Klient ma możliwość następującej formy płatności:
a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i zgodnie z deklaracją Klienta wysyła go na wskazany adres bądź udostępnia do osobistego odbioru po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu.
2. Ceny przesyłek określone są w koszcie dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości i wagi towaru.
(na wagę 100 g przypada 14 różańców lub12 bransoletek lub 9 bransoletek (tauka)
5. Klient zostanie mailowo poinformowany o zmianie kosztu dostawy z prośbą o akceptację zmienionej wartości zamówienia.

 

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
2. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie podmiotów wymienionych w pkt.1.
3. Klient otrzymuje e-maile zatytułowane:
a) „Paragon zamówienia”(inaczej – zamówienie w realizacji), informujący o otrzymaniu zapłaty za zamówienie oraz wysyłce produktów lub możliwości ich odbioru na furcie klasztornej w ciągu 3 dni roboczych.
b) „Sklep – Informacje o statusie przesyłki – Towary wysłane” lub
„Sklep – Informacje o statusie przesyłki – odbiór na furcie klasztornej” zatytułowanego informujący o wysyłce produktów lub możliwości ich osobistego odbioru.
4. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta w ciągu 3 dni od momentu wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Fundacji.
5. W przypadku braku produktu w magazynie Klient otrzyma maila z informacją o opóźnieniu w realizacji zamówienia.

 

§5
Osobisty odbiór towaru

1. Klient ma możliwość osobistego odbioru towaru.
2. Klient nie ponosi w tym przypadku kosztów dostawy.
3. Zamówiony towar Klient odbiera w Domu bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy, przy ul. Kapucyńskiej 4 w Warszawie, w poniedziałki i środy w godz.16.00-17.30,
4. Zamówione produkty będą gotowe do odebrania w Domu bł. Aniceta Jałmużnika Warszawy w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Fundacji.
6. W przypadku braku produktu w magazynie Klient otrzyma maila z informacją o opóźnieniu w realizacji zamówienia.

 

§6
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, przed wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia komputera i/ lub monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem realizowane są poprzez:
adres: biuro@fundacja-kapucynska.org
Tel : 797 907 148