ZOSTAŃ TRONEM UBOGICH

Aby zostać Patronem Ubogich nie trzeba dużo. Wystarczy wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby i chęć spełnienia tych potrzeb, podzielenia się cząstką, żeby zbliżyć ubogich do realizacji tych potrzeb. Chcemy stworzyć społeczność patronów, z którymi będziemy dzielić się losem naszych podopiecznych. Zostając Patronem Ubogich dokładnie wiesz na czyje potrzeby są przeznaczona Twoja darowizna. kliknij […]