Anioł w Warszawie

Projekt „Anioł w Warszawie” jest zindywidualizowaną formą wolontariatu.