Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego powstała z konieczności. Po latach działalności doszliśmy do ściany. Fundacja jest trampoliną, która pozwoli nam tę ścianę przeskoczyć, ale o tym od początku…

Dzieło jest owocem działalności Braci Mniejszych Kapucynów, którzy od 25 lat prowadzą przyklasztorną Jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych w Warszawie przy ulicy Miodowej 13.
Z jadłodajni korzysta codziennie około 300 osób, otrzymując strawę nie tylko dla ciała, ale i duszy. Przyjazna atmosfera i oddanie wolontariuszy sprawia, że mogą poczuć się jak w domu.

Sprawne funkcjonowanie jadłodajni możliwe jest dzięki wsparciu wolontariuszy, głównie z Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO Koło Warszawskie nr 5, oraz pomocy wielu ludzi dobrej woli, co zawsze chętnie podkreślamy.

Działalność charytatywna Braci Mniejszych Kapucynów nie ogranicza się jednak tylko do wydawania posiłków. Ludzie bezdomni mogą tu skorzystać z bogatej oferty przygotowanej dla nich przez Braci. Jej elementami są:

• pomoc psychologiczna,
• warsztaty socjoterapeutyczne,
• wspólnota duszpasterska,
• wsparcie duchowe.

To tylko niektóre z wielu podejmowanych przedsięwzięć, sprzyjających budowaniu relacji z potrzebującymi w stworzonym wokół jadłodajni środowisku. Im więcej zrobiliśmy i robimy, tym bardziej widzimy ile zostało jeszcze do zrobienia…

W ten sposób wracamy do idei Fundacji. Pewnego razu zdaliśmy sobie sprawę, że musimy dokonać jakościowego i infrastrukturalnego skoku, by sprostać potrzebom naszych podopiecznych i własnym dobroczynnym ambicjom. Dlatego z inicjatywy Braci oraz wolontariuszy powstała Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego. Powstała po to, aby po wielu latach pracy wśród bezdomnych móc w ramach formalno-prawnej struktury rozwijać na szerszą skalę obecnie prowadzone dzieła.

Fundacja Kapucyńska została ustanowiona aktem notarialnym przez Fundatora Radosława Pazurę we wrześniu 2010 r.,  a wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego w grudniu 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.