Nikogo nie zaskoczymy, gdy powiemy, że inspiracją do działań i sposobu postrzegania świata jest dla nas św. Franciszek z Asyżu.  To On, Święty z pasją, w całkowitym poświęceniu się Bogu i drugiemu człowiekowi, pokazuje nam, jak być szczęśliwą i spełnioną osobą, poprzez niesienie pomocy innym, szczególnie tym najsłabszym i najbiedniejszym.

Św. Franciszek postawą braterstwa wobec każdego człowieka wskazuje nam styl działania, który opiera się na braterskiej miłości, jako wyraz wzajemnego szacunku i poczucia równości wszystkich ludzi. Entuzjazm Świętego z Asyżu stał się dla nas motorem działania i źródłem odwagi do podejmowania zadań trudnych i wymagających dużego zaangażowania, które mają wspierać ludzi potrzebujących w ich działaniach na rzecz budowy lepszego jutra.

Wśród ludzi, których urzekł swoją prostotą św. Franciszek z Asyżu był męczennik II Wojny Światowej bł. o. Anicet Kopliński, związany z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie. Wybraliśmy go na patrona naszej Fundacji, ponieważ on również nas zainspirował. O. Anicet dzięki ofiarnej pomocy i służbie na rzecz ubogich, nazywany był wielkim jałmużnikiem, opiekunem ubogich i św. Franciszkiem z Warszawy. Dla nas stał się wzorem społecznika, który swoją dobrocią i braterską solidarnością wydobywał człowieczeństwo w ludziach wykluczonych społecznie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.