• Fundacja Kapucyńska
  • im. bł. Aniceta Koplińskiego
  • ul. Kapucyńska 4
  • 00-245 Warszawa

O tym, że Fundacja skupia wolontariuszy młodych i starszych, bogatych i biednych, studentów, lekarzy, aktorów, ludzi różnych profesji najlepiej świadczy osoba naszego Fundatora, Radosława Pazury. To, co dla nich wspólne to chęć służenia drugiemu człowiekowi w imię poszanowania ludzkiej godności. Dzieląc swój czas, pasje, radości i smutki, tworzymy środowisko, które łączy wspólne działanie na rzecz ludzi potrzebujących.

Pomaganie jest dla nas ścieżką do znalezienia sensu życia, prawdy o sobie i otaczającym świecie. Udzielamy bezdomnym wsparcia w drodze indywidualnego podejścia, budując interpersonalne relacje oparte na zaufaniu, szacunku i wzajemnej życzliwości.

Każdego nie możemy tu przedstawić, ale poznajcie choć część naszego środowiska.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *