Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Celem wolontariatu jest aktywizowanie społeczeństwa, poprzez stworzenie możliwości pożytecznego działania. Każdy może zgłosić się
z propozycją zostania wolontariuszem – ważne jest jednak, aby wybrał optymalną dla siebie formę wolontariatu, biorąc pod uwagę ilość wolnego czasu, swoje predyspozycje oraz zainteresowania.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat jest wspaniałą szansą zdobycia nowych umiejętności oraz poznania ciekawych ludzi. Może być sposobem na samotność jak i ułatwić pozytywne myślenie o sobie i innych.
Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków oraz zgiełku świata. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i pozwala dostrzec rzeczy ważne i wartościowe.

Kim są nasi wolontariusze?

Fundacja skupia wolontariuszy młodych i starszych, studentów, lekarzy, aktorów, ludzi różnych profesji, zjednoczonych chęcią niesienia pomocy w imię poszanowania ludzkiej godności. Pomaganie jest dla nas ścieżką do znalezienia sensu życia, prawdy o sobie i otaczającym świecie. Dzieląc swój czas, pasje, radości i smutki, tworzymy środowisko, które łączy wspólne działanie na rzecz ludzi potrzebujących. Biorąc pod uwagę możliwe duże obciążenie psychiczne i emocjonalne osób pracujących z osobami bezdomnymi, minimalny wiek wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Fundacji w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi to 18 lat, a w przypadku udziału w Projekcie „Anioł w Warszawie” to 24 lata. Wolontariusze po 30 dniach współpracy z Fundacją, na podstawie decyzji Koordynatora Wolontariatu, podpisują porozumienie współpracy.

WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE

1. Kuchnia i Jadłodajnia

2. Spotkania z kulturą

3. Spotkania czwartkowe

4. Spotkania piątkowe

5. Projekt „Anioł w Warszawie”