Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Projekt „Anioł w Warszawie”

Anioł w Warszawie

Chciałbyś być Aniołem dla drugiej osoby. Jesteś odpowiedzialny, komunikatywny i konsekwentny w działaniu. Zachęcamy zatem do skorzystania z tej propozycji wolontariatu.

Fundacja realizuje projekt polegający na indywidualnym wsparciu osoby bezdomnej, w oparciu o współpracę z osobistym asystentem, tzw. wolontariuszem Aniołem. Z jednej strony, rolą Anioła jest zbudowanie przyjaznej relacji oraz skuteczne wspieranie podopiecznego na każdym poziomie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a także motywowanie go do podejmowania prób usamodzielniania się. Z drugiej strony, Anioł ma współpracować z osobami tj. pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, doradca prawny, którzy od strony merytorycznej udzielać będą wsparcia bezdomnemu. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.