Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Br. Michał Gawroński

Stanowisko: OFMCap Adres e-mail: m.gawronski@fundacja-kapucynska.org