Fundacja Kapucyńska – pomoc potrzebującym, ubogim, bezdomnym

Pomagamy mądrze pomagać

Marek Seretny

Stanowisko: Prezes Fundacji Adres e-mail: m.seretny@fundacja-kapucynska.org